Vyhľadávanie produktov

KOMIS

 KOMIS - PREDAJ

Sleduj nás na facebooku

Ochrana osobných údajov

Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom elektronických formulárov alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité výhradne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o produkty ponúkané na tejto internetovej stránke spoločnosti JANUS NÁPOJE, a za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä v zasielaní informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté spoločnosťou JANUS NÁPOJE.

Kompletné informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v našich obchodných podmienkach. http://www.janusnapoje.sk/cl/2/obchodne-podmienky.html

Vylúčenie zodpovednosti

Napriek tomu, že táto webová stránka je vytvorená s najlepším úmyslom, nemôžeme zaručiť úplnú presnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Vylučujeme teda akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikli z použitia informácií z tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú podložené dôkazmi o hrubej nedbanlivosti alebo zámere.

Technické atribúty a zloženie výrobkov garantuje výrobca.