Oprávnenie na distribúciu SBL

Oprávnenie na distribúciu SBL

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom živností. V prípade, že toto potvrdenie potrebujete predložiť príslušným úradom, zašleme Vám ho elektronicky na vyžiadanie. 

Rýchle vyhľadávanie produktov